VISUEEL 

 

Visueel

Middels een visuele inspectie wordt de onderhoudsstaat en de eventuele gebreken aan het object gecontroleerd. Er wordt bijvoorbeeld gelet op de kitnaden en voegen.