AKOESTISCH

 

Akoestisch

Een lekkage in een leiding produceert een bepaald geluid. Door gebruik te maken van een bodemmicrofoon kan de locatie van de lekkage achterhaald worden.